News  Preliminary analysis of Beijing Guoan vs. Qingdao Huanghai match: Guoan lineup is far better than Huanghai

Preliminary analysis of Beijing Guoan vs. Qingdao Huanghai match: Guoan lineup is far better than Huanghai