News  Manchester United vs Charlton scored Rashford 7.8 points and Menu 6.2

Manchester United vs Charlton scored Rashford 7.8 points and Menu 6.2